Elevskolen ved Ditte W. Jensen

Trækkerhold

Trækkerholdet er for børn der ikke er klar til at ride selv endnu, eller som overvejer at begynde til ridning. Her stiller rideskolen pony og udstyr til rådighed, men det er også muligt at komme med egen pony.   

Her behøver hverken forældre eller børn at have kendskab til heste, det vigtigste er man er klar på at have det sjovt. Børnene får her mulighed for at omgås heste og ride med trækker på. Som forældrer kan man godt være trækker uden at have kendskab til heste, og der vil desuden altid være hjælpende hænder i nærheden.

Tilmelding

Trækkerholdene foregår lørdage i lige uger, fra 09.00-11.00 og varer ½ time pr hold.

Og hver onsdag fra 16.30-17.30 og varer 1/2 time pr hold For tilmelding kontakt Ditte der er ansvarlig for Trækkerholder på SHR.

Spørgsmål og lignende henvendes ligeledes til Ditte. 

Dittes tlf. 40 83 42 15