Indkaldelse til generalforsamling 5 marts 2024 kl. 1900 i Rytterstuen

09-02-2024

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i SHR.

 

 

TIRSDAG D. 05. MARTS 2024 KL 19.00

 

I RYTTERSTUEN I RIDEHALLEN

ALLE ER VELKOMMEN TIL AT DELTAGE –

 

SÅ MØD OP OG VÆR MED TIL AT STØTTE SØNDER HUGYM RIDEKLUB

 

VI BYDER SELVFØLGELIG PÅ KAFFE OG KAGE

 

DAGORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

1. VALG AF DIRIGENT

2. BESTYRELSEN AFLÆGGER BERETNING

3. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE

4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

6. VALG AF BESTYRELSE

a. PÅ VALG:

i. Rikke Nissen – modtager genvalg

ii. Mette Asmussen – modtager genvalg

 

7. VALG AF SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN

a. PÅ VALG:

i. Vakant

ii. Vakant

8. VALG AF JUNIORMEDLEMMER

a. PÅ VALG:

i. Dagmar Bossen- modtager ikke genvalg.

ii. Leonora lund – modtager genvalg

iii. Søs Nielsen – modtager genvalg

9. VALG AF REVISOR

10. EVENTUELT

 

VI GLÆDER OS RIGTIG MEGET TIL AT SE JER ALLE….


Vores sponsorer